Problematika onesnaženosti našega zraka

V današnjih dneh je onesnaženost zraka še posebej visoka – celo do te mere, da je zadrževanje na prostem, v večjih mestih odsvetovano, saj lahko delci, ki so v zraku, povzročijo resne težave.

Zrak je zmes plinov, ki ga sestavljajo dušik(78%), kisik (21%) in argon (koli 1%), ostali plini pa so zastopani v majhnimi deležih. V zraku so tudi suspendirani delci v trdem in tekočem agregatnem stanju, ki zaradi majhne mase lebdijo v zraku. Imenujemo jih aerosoli.

Večji delež teh delcev, ki se odvajajo v atmosfero, je naravnega izvora kot na primer cvetni prah, vegetacija, morska sol, dim požarov. Seveda pa je v zrak še mnogo nenaravnih delcev, ki so posledica človekove aktivnosti. Te delci se sproščajo pri: dotrajanih kuriščih, industriji, prometu, poljedelstvo, itd. Ti delci zelo slabo vplivajo na zdravje ljudi, kakor tudi na bivalno klimo. Statistično so v 30% težave povezane z dihali posledica slabega oziroma onesnaženega zraka. Najnevarnejši delci imajo oznako PM2.5 in PM10. Pri tem pomeni oznaka PM (angleško particulate matter). Večji problem predstavljajo delci PM 2.5, ki še dodatno povečujejo stopnjo umrljivosti, posebej pri starejših, nosečnicah, otrocih in bolnikih s kardiovaskularnimi težavami. Izpostavljenost delcev povzroča obolenje pljuč, srca in nam tako ogroža kvaliteto življenja. V Evropski uniji spada Slovenija na 3. mesto najbolj onesnaženih držav.

 

Najbolje se vdihavanju takšnih delcev izognemo z ustreznimi prezračevalnimi napravami, ki naj nujno vsebujejo F7 ali F8 filtre. Pokličite nas za svetovanje pri vgradnji prezračevalnih naprav in se tako zaščitite pred nevarnimi delci.

V večjih mestih Ekosklad subvencionira nakup in namestitev takšnih naprav v višini 50%, v ostalih delih države pa z 20%.