Eko sklad subvencija za cenejšo pot do prezračevalnega sistema

Vgradnja novega sistema prezračevanja z rekuperacijo je investicija, ki se vam bo hitro povrnila. Da pa bo odločitev za nakup in montažo naprave, ki zagotavlja maksimalno udobje bivanja, še lažja, pobliže spoznajte Eko sklad, ki nudi subvencije za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije.

KAJ JE EKO SKLAD?

Eko sklad je Slovenski okoljski javni sklad, ki občanom ali občinam dodeljuje ugodne kredite ter subvencije v obliki nepovratnih sredstev. Je edina specializirana ustanova v Sloveniji, ki zagotavlja finančne podpore za okoljske projekte. Sredstva za spodbude so zagotovljena vse leto. Skladno z nacionalno politiko naj bi razpisi Eko sklada enako shemo financiranja zagotavljali tudi v prihodnje.

KAKO PRIDOBITI SUBVENCIJO?

Da bi pridobili pravico do subvencije, morate imeti izdelano Projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI), ki naj vsebuje:

 • Podatke o udeležencih, gradnji in dokumentaciji
 • Kazalo vsebine projekta
 • Lokacijski prikaz
 • Soglasja, kadar gre za več lastnikov in so potrebna
 • Izjavo projektanta in vodje projekta v PZI

Vlogo je potrebno skladu oddati preden so dela zaključena. Pred vgradnjo morate pridobiti še:

 • Predračun izvajalca
 • Izjavo o skladnosti
 • Fotografije prostorov, kamor bodo nameščene prezračevalne naprave

Za vprašanja, povezana z vlogo Eko sklada, so vam na voljo tudi naši svetovalci, ki imajo s tega področja veliko izkušenj in vam bodo znali kvalitetno svetovati!

Med priznane stroške sodi:

 • Izdelava PZI in opravljanje nadzora
 • Nakup in vgradnja izbranega sistema prezračevanja, vključno s prezračevalnimi napravami s sistemom za rekuperacijo
 • Nakup in vgradnjo sistema za distribucijo zraka z elementi za vpihavanje in odsesavanje ter krmilnimi elementi
 • Odstranitev obstoječih naprav
 • Nakup in vgradnjo sistema za predgrevanje zraka
 • Električna in strojna instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema ter zagon sistema
 • Ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe

KAKŠNA JE VIŠINA spodbude?

Višina nepovratne finančne spodbude za občane znaša 30% priznanih stroškov naložbe.  Pri vlogi občana, ki velja za socialno šibkega in prejema denarno socialno pomoč, pa Eko sklad povrne znesek kar v 100%.

Še danes si zagotovite kvaltetno in cenovno dostopno prezračevalno napravo in izkoristite povračilo stroškov v višini vsaj 30%!